Добредојдовте во Центарот за поддршка

Со цел да се насочат барањата за поддршка и подобро да ви служат, ние користиме систем за поддршка на билетите.

На секое барање за поддршка му е доделен единствен број на билет кој можете да го користите за следење на напредокот и одговорите на интернет.

За ваша референца обезбедуваме целосна архива и историја на сите ваши барања за поддршка.

Потребна е валидна е-адреса за да поднесете билет.

Отвори Нов Тикет
Ве молиме внесете што е можно повеќе детали за најдобро да ви помогнеме. За да обновите претходно доставена билет, ве молиме најавете се.
Отвори Нов Тикет
Статус на Тикет
Обезбедуваме архиви и историја на сите твои тековни и минати барања за поддршка, заедно со одговорите.
Статус на Тикет
This website relies on temporary cookies to function, but no personal data is ever stored in the cookies.
OK

Се вчитува...